Horaires

Spinelli Honda Lachine

Ventes

 • Lundi : 09:00 à 21:00
 • Mardi : 09:00 à 21:00
 • Mercredi : 09:00 à 21:00
 • Jeudi : 09:00 à 21:00
 • Vendredi : 09:00 à 18:00
 • Samedi : 10:00 à 16:00
 • Dimanche : Fermé

Service

 • Lundi : 07:00 à 16:00
 • Mardi : 07:00 à 16:00
 • Mercredi : 07:00 à 16:00
 • Jeudi : 07:00 à 16:00
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé
 • Dimanche : Fermé

Pièces

 • Lundi : 07:00 à 17:00
 • Mardi : 07:00 à 17:00
 • Mercredi : 07:00 à 17:00
 • Jeudi : 07:00 à 17:00
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé
 • Dimanche : Fermé

Spinelli Infiniti

Ventes

 • Lundi : 09:00 à 21:00
 • Mardi : 09:00 à 21:00
 • Mercredi : 09:00 à 21:00
 • Jeudi : 09:00 à 21:00
 • Vendredi : 09:00 à 18:00
 • Samedi : 10:00 à 16:00
 • Dimanche : Fermé

Service

 • Lundi : 07:00 à 16:00
 • Mardi : 07:00 à 16:00
 • Mercredi : 07:00 à 16:00
 • Jeudi : 07:00 à 19:00
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé
 • Dimanche : Fermé

Pièces

 • Lundi : 07:00 à 16:00
 • Mardi : 07:00 à 16:00
 • Mercredi : 07:00 à 16:00
 • Jeudi : 07:00 à 16:00
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé

Carrosserie

 • Lundi : 07:00 à 17:00
 • Mardi : 07:00 à 17:00
 • Mercredi : 07:00 à 17:00
 • Jeudi : 07:00 à 16:00
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé
 • Dimanche : Fermé

Spinelli Lexus Lachine

Ventes

 • Lundi : 09:00 à 21:00
 • Mardi : 09:00 à 21:00
 • Mercredi : 09:00 à 21:00
 • Jeudi : 09:00 à 21:00
 • Vendredi : 09:00 à 18:00
 • Samedi : 10:00 à 16:00

Service

 • Lundi : 07:00 à 16:00
 • Mardi : 07:00 à 16:00
 • Mercredi : 07:00 à 16:00
 • Jeudi : 07:00 à 16:00
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé

Pièces & accessoires

 • Lundi : 07:00 à 16:00
 • Mardi : 07:30 à 16:00
 • Mercredi : 07:30 à 16:00
 • Jeudi : 07:30 à 16:00
 • Vendredi : 07:30 à 16:00
 • Samedi : Fermé

Spinelli Lexus Pointe-Claire

Ventes

 • Lundi : 09:00 à 21:00
 • Mardi : 09:00 à 21:00
 • Mercredi : 09:00 à 21:00
 • Jeudi : 09:00 à 21:00
 • Vendredi : 09:00 à 18:00
 • Samedi : 10:00 à 16:00

Service

 • Lundi : 07:00 à 16:00
 • Mardi : 07:00 à 16:00
 • Mercredi : 07:00 à 16:00
 • Jeudi : 07:00 à 16:00
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé

Pièces et accessoires

 • Lundi : 07:30 à 16:00
 • Mardi : 07:30 à 16:00
 • Mercredi : 07:30 à 16:00
 • Jeudi : 07:30 à 16:00
 • Vendredi : 07:30 à 16:00
 • Samedi : Fermé

Spinelli Mazda

Ventes

 • Lundi : 09:00 à 21:00
 • Mardi : 09:00 à 21:00
 • Mercredi : 09:00 à 21:00
 • Jeudi : 09:00 à 21:00
 • Vendredi : 09:00 à 18:00
 • Samedi : 10:00 à 16:00
 • Dimanche : Fermé

Service

 • Lundi : 07:00 à 16:00
 • Mardi : 07:00 à 16:00
 • Mercredi : 07:00 à 16:00
 • Jeudi : 07:00 à 16:30
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé
 • Dimanche : Fermé

Pièces et accessoires

 • Lundi : 07:00 à 16:00
 • Mardi : 07:00 à 16:00
 • Mercredi : 07:00 à 16:00
 • Jeudi : 07:00 à 16:00
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé
 • Dimanche : Fermé

Spinelli Nissan

Ventes

 • Lundi : 09:00 à 21:00
 • Mardi : 09:00 à 21:00
 • Mercredi : 09:00 à 21:00
 • Jeudi : 09:00 à 21:00
 • Vendredi : 09:00 à 18:00
 • Samedi : 10:00 à 16:00
 • Dimanche : Fermé

Service

 • Lundi : 07:00 à 16:00
 • Mardi : 07:00 à 16:00
 • Mercredi : 07:00 à 16:00
 • Jeudi : 07:00 à 16:00
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé
 • Dimanche : Fermé

Pièces

 • Lundi : 07:00 à 16:00
 • Mardi : 07:00 à 16:00
 • Mercredi : 07:00 à 16:00
 • Jeudi : 07:00 à 16:00
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé
 • Dimanche : Fermé

Carrosserie

 • Lundi : 07:00 à 16:00
 • Mardi : 07:00 à 16:00
 • Mercredi : 07:00 à 16:00
 • Jeudi : 07:00 à 16:00
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé
 • Dimanche : Fermé

Spinelli Kia

Ventes

 • Lundi : 09:00 à 21:00
 • Mardi : 09:00 à 21:00
 • Mercredi : 09:00 à 21:00
 • Jeudi : 09:00 à 21:00
 • Vendredi : 09:00 à 18:00
 • Samedi : 10:00 à 16:00
 • Dimanche : Fermé

Services

 • Lundi : 07:00 à 16:00
 • Mardi : 07:00 à 16:00
 • Mercredi : 07:00 à 16:00
 • Jeudi : 07:00 à 16:00
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé
 • Dimanche : Fermé

Pièces

 • Lundi : 07:30 à 16:00
 • Mardi : 07:30 à 16:00
 • Mercredi : 07:30 à 16:00
 • Jeudi : 07:30 à 16:00
 • Vendredi : 07:30 à 16:00
 • Samedi : Fermé

Carrosserie

 • Lundi : 07:00 à 17:00
 • Mardi : 07:00 à 17:00
 • Mercredi : 07:00 à 17:00
 • Jeudi : 07:00 à 17:00
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé
 • Dimanche : Fermé

Spinelli Toyota Lachine

Ventes

 • Lundi : 09:00 à 21:00
 • Mardi : 09:00 à 21:00
 • Mercredi : 09:00 à 21:00
 • Jeudi : 09:00 à 21:00
 • Vendredi : 09:00 à 18:00
 • Samedi : 10:00 à 16:00

Service

 • Lundi : 07:00 à 17:00
 • Mardi : 07:00 à 17:00
 • Mercredi : 07:00 à 17:00
 • Jeudi : 07:00 à 17:00
 • Vendredi : 07:00 à 17:00
 • Samedi : Fermé

Pièces & accessoires

 • Lundi : 07:30 à 16:00
 • Mardi : 07:30 à 16:00
 • Mercredi : 07:30 à 16:00
 • Jeudi : 07:30 à 16:00
 • Vendredi : 07:30 à 16:00
 • Samedi : Fermé

Carrosserie

 • Lundi : 07:30 à 17:00
 • Mardi : 07:30 à 17:00
 • Mercredi : 07:30 à 17:00
 • Jeudi : 07:30 à 17:00
 • Vendredi : 07:30 à 16:00
 • Samedi : Fermé
 • Dimanche : Fermé

Spinelli Toyota Pointe-Claire

Ventes

 • Lundi : 09:00 à 21:00
 • Mardi : 09:00 à 21:00
 • Mercredi : 09:00 à 21:00
 • Jeudi : 09:00 à 21:00
 • Vendredi : 09:00 à 18:00
 • Samedi : 10:00 à 16:00

Service

 • Lundi : 07:00 à 16:00
 • Mardi : 07:00 à 16:00
 • Mercredi : 07:00 à 16:00
 • Jeudi : 07:00 à 19:00
 • Vendredi : 07:00 à 16:00
 • Samedi : Fermé

Pièces & accessoires

 • Lundi : 07:30 à 16:00
 • Mardi : 07:30 à 16:00
 • Mercredi : 07:30 à 16:00
 • Jeudi : 07:30 à 19:00
 • Vendredi : 07:30 à 16:00
 • Samedi : Fermé